Akreditace a certifikace

+ Seznam platných certifikátů


Oprávnění pro práci se zvířaty

vydané Ústřední komisí pro ochranu zvířat Ministerstva zemědělství (ÚKOZ), reg. číslo 12420/2008-10001

Certifikát Správné laboratorní praxe – pro oblast léčivých látek

dle zásad OECD (C(97)186 Final), Směrnice 2004/10/EC a Vyhlášky č. 86/2008 Sb. o stanovení zásad SLP v oblasti léčiv – vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Osvědčení Správné laboratorní praxe – pro oblast chemických látek a chemických přípravků

dle zásad OECD (C(97)186 Final), Směrnice 2004/10/EC a Vyhlášky č. 219/2004 Sb. o zásadách SLP -vydané Ministerstvem životního prostředí (NIO ASLAB) - vydané Ministerstvem životního prostředí (NIO ASLAB)

Správná klinická praxe

v souladu s národní legislativou je každá studie schválena Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) Brno.