+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

Krmné směsi pro drobnou zvěř

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

bažanti, koroptve, tetřev hlušec, zajíci

Balení: 

20 kg, 25 kg

Složení: 

Flubendazol, Vitamíny

Medikovaná krmná směs s flubendazolem pro bažantí a koroptví kuřata.

Léčba syngamózy mladých bažantů a koroptví.

Tato medikovaná krmná směs obsahuje účinnou látku flubendazol, který spolehlivě působí nejen
proti syngamóze, ale i proti dalším parazitujícím hlístům v trávicím traktu, např. kapiláriím.
Syngamus trachea v dospělosti cizopasí v dýchací trubici pernaté zvěře. Silné invaze těchto
parazitů se vyskytují zejména u bažantích kuřat ve věku 3 – 10 týdnů a způsobují značné ztráty.

+ více informací
Způsob podání: podává se jako jediné krmivo po dobu sedmi dnů.

Balení: 25 kg (postačí k ošetření 75 ks bažantích kuřat)

Medikovaná krmná směs s flubendazolem pro bažantí a koroptví kuřata je vyráběna na předpis
k výrobě medikovaných krmiv vystavený veterinárním lékařem.

Doplňková bílkovinná krmiva pro odchov bažantů

Doplňkové bílkovinné krmivo pro bažantí kuřata ve věku 1 - 35 dnů (5 týdnů) – BKBž – start

Doplňkové bílkovinné krmivo pro bažantí kuřata ve věku 5 - 10 týdnů - BK1Bž

Doplňkové bílkovinné krmivo pro bažanty nad 10 týdnů věku - BK2Bž

Doplňková bílkovinná krmiva obsahují kvalitní bílkovinné složky, vitamíny, minerálie a antikokcidikum.
Do výroby jsou zařazovány na základě požadavků chovatelů, kterým umožňují využití vlastních
zdrojů jadrných krmiv
. Přidávání doplňkových bílkovinných krmiv k obilním šrotům zajišťuje
rovnoměrný vývoj, růst a opeření bažantů, zlepšuje kondici a odolnost proti chorobám, snižuje
úhyny. Obsažené antikokcidikum zajišťuje prevenci kokcidiózy. Využití těchto krmiv pro
zlepšení kvality vlastních zdrojů krmiv zajistí splnění náročných požadavků nejen pro lov bažantů,
ale i pro jejich zařazení do chovu.

+ více informací
Způsob podání:
BKBž start - 1 balení (20 kg) se doplní obilními šroty do 50 kg.
BK1Bž a BK2Bž - 1 balení (20 kg) se doplní obilními šroty do 100 kg.

Tak vznikne požadované množství plnohodnotného krmiva pro danou kategorii
bažantích kuřat.

Kompletní krmné směsi pro bažanty

Kompletní krmná směs pro bažantí nosnice - BžN

Kompletní krmná směs pro bažantí kuřata do 6 týdnů věku - Bž1

Kompletní krmná směs pro bažantí kuřata do 12 týdnů věku - Bž2

Kompletní krmná směs pro bažantí kuřata nad 12 týdnů věku - Bž3

Kompletní krmná směs pro bažanty mimo snášku – Bž

Směsi obsahují plnohodnotné dietetické komponenty (bílkovinné složky, optimální skladbu vitamínů,
makro i mikrominerálií), jejich skladba je optimalizována pro danou věkovou kategorii
nebo pro určité roční období.

Kompletní krmné směsi pro koroptve

Kompletní krmná směs pro generační koroptve - KKN

Kompletní krmná směs pro koroptví kuřata do 3 týdnů věku - K1K

Kompletní krmná směs pro koroptví kuřata nad 3 týdny věku - K2K

Směsi obsahují především plnohodnotné bílkovinné složky s optimálním poměrem esenciálních
aminokyselin, dietetické komponenty aj. Významnou složkou jsou speciální doplňky biofaktorů
obsahující vitamíny A, D, vitamíny komplexu B, dále C, E, K a mikrominerálie ve vhodném
poměru. Pro prevenci kokcidiózy obsahují směsi antikokcidikum.

Tyto směsi jsou vyráběny sezónně, tj. od února do června.

Výběrové krmné směsi

Kompletní krmná směs pro generační tetřevy - granulovaná

Kompletní krmná směs pro tetřeví kuřata

Směsi jsou doplňkovými krmivy pro voliérový chov tetřeva a jeho introdukci do přírody. Směsi
jsou velmi náročné z hlediska jednotlivých krmných komponentů, doplňků biofaktorů i minerálních
doplňků. Obsahují bílkovinná krmiva živočišného i rostlinného původu, vícesložkové vitamínové
doplňky, mikrominerálie ve vhodném poměru aj. Podávání těchto směsí v kombinaci
s vhodnými přírodními živočišnými i rostlinnými krmivy se plně osvědčilo.

Kompletní krmná směs pro zajíce – granulovaná

Obsahuje vedle vhodných krmných komponentů také speciální doplňky biofaktorů s optimálním
složením vitamínů, esenciální aminokyseliny methioninu, komplex mikro- i makrominerálií
a antikokcidikum.

Směs je vhodná pro zajíce především v klecových chovech.

Dávkování: 100 - 120 g denně podle stáří zajíců.
Ve volnosti lze směs využít zejména v zimním období při nedostatku přirozené výživy v závislosti
na prostředí a koncentraci zajíců.