+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

Krmné směsi pro spárkatou zvěř

Medikované krmné směsi

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

jeleni, kamzíci, srnčí

Balení: 

10 kg, 20 a 25 kg

Složení: 

Mebendazolum, Rafoxanidum, Ivermectinum

Medikovaná krmná směs s Ivermektinem pro spárkatou zvěř

Léčba střečkovitosti a střevních a plicních parazitóz způsobených oblými červy.

+ více informací
Způsob podání a dávkování:
Medikovaná krmná směs se předkládá jako jediné krmivo dva po sobě následující dny v množství
závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců.

Dávka / 1 kus / 1 den: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g a mufloní zvěř 320 g.

Balení: 25 kg.

Medikovaná krmná směs s Ivermektinem pro spárkatou zvěř je vyráběna na předpis k výrobě medikovaných krmiv vystavený veterinárním lékařem.

Medikovaná krmná směs s RAFENDAZOLEM pro spárkatou zvěř

Léčba především motoličnatosti a nosohltanové střečkovitosti, dále taktéž působí proti oblým červům zažívadel a plic.

+ více informací
Způsob podání a dávkování:
Medikovaná krmná směs se předkládá jako jediné krmivo dva, nejvýše čtyři, po sobě následující dny v množství závislém na početním stavu zvěře u jednotlivých krmelců.

Dávka / 1 kus / 1 den: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g a mufloní zvěř 320 g.

Balení: 25 kg.

Medikovaná krmná směs s RAFENDAZOLEM pro spárkatou zvěř je vyráběna na předpis k výrobě medikovaných krmiv vystavený veterinárním lékařem.

Vitaminominerální přípravky

Doplňková krmná směs - VMKS

pro daňčí, mufloní, příp. srnčí zvěř

Doplňková krmná směs – VMKJ

pro jelení zvěř

Obě směsi obsahují v optimálním poměru vitamíny A, D, E, makro- a mikrominerálie.
Podávají se v době parožení po dobu 3 - 4 měsíců, v málo úživných lokalitách i celoročně.
Obohacují krmnou dávku o biologicky aktivní látky.

+ více informací
Způsob podání a dávkování:Způsob podání:
Podávají se v jadrném nebo melasovém krmivu.
Denní dávka: jelení zvěř 120 g, daňčí zvěř 100 g, srnčí zvěř 30 g (2-4 týdny před předpokládaným shozem parohů a po celou dobu parožení, příp. celoročně), mufloní zvěř 50 g.
Krmiva jsou zvěří ochotně přijímána, nejsou stanoveny ochranné lhůty pro maso konzumované zvěřiny.

Balení: 10 kg a 20 kg.

Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř na parožení

pro daňčí, mufloní, příp. srnčí zvěř

Doplňková granulovaná krmná směs pro jelení zvěř na parožení

Důležitý doplněk výživy pro spárkatou zvěř, hlavně v období parožení. Slouží k doplnění minerálních látek a vitamínů potřebných pro zdárný růst hmoty paroží.

+ více informací
Způsob podání: spolu s objemným krmivem, nejlépe senem.

Denní dávka: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g (2 - 4 týdny před předpokládaným shozem parohů a po celou dobu parožení, příp. celoročně), mufloní zvěř 320 g.
Nepodávat v jadrném ani melasovém krmivu.
Krmiva jsou zvěří ochotně přijímána, nejsou stanoveny ochranné lhůty pro maso konzumované zvěřiny.

Balení: 10 kg a 20 kg

    Účinky působení:
  • radikální snížení lámavosti parohů, zejména u daňčí zvěře
  • zvýšení specifické hmotnosti parohů
  • zvyšování bodové hodnoty trofejí proti dlouhodobému průměru a maximální využití genetických vlastností
  • optimalizace poměru vápníku a fosforu, dále obsahu sodíku a hořčíku v paroží a kostech
  • pozitivní vliv na růst mufloních toulců (délky) působením na jejich kostní základ
  • kladné působení na minerální metabolismus i u samičí zvěře a mláďat, včetně vitaminizace v jarním období

Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř - zimní

pro zvěř srnčí, jelení, daňčí, příp. mufloní

Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř – zimní TOP

pro zvěř srnčí, jelení, daňčí, příp. mufloní

Směsi jsou důležitým doplňkem výživy pro spárkatou zvěř, hlavně v období většího příjmu řepky. Svým složením napomáhají toto období překlenout. Slouží k doplnění objemných a energetických
látek.

Doplňková granulovaná krmná směs pro spárkatou zvěř – zimní TOP obsahuje přídavek minerálních látek a vitamínů.

+ více informací
Způsob podání: do nádob tam, kde zvěř v tomto období přijímá řepku ve větším množství.

Denní dávky: jelení zvěř 900 g, daňčí zvěř 650 g, srnčí zvěř 200 g.
Směsi jsou zvěří ochotně přijímány, nejsou stanoveny ochranné lhůty pro maso konzumované zvěřiny.