+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

MICOSPECTONE plv. sol. ad us. vet.

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

brojleři, drůbež, prasata, prasnice

Balení: 

1 x 250 g

Složení: 

Lincomycinum, Spectinomycinum

Léková forma

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Cílové druhy zvířat

Prasata, kur domácí.

Indikace s upřesněním pro každý cílový druh zvířat

Infekce vyvolané Gram+ a Gram- mikroorganismy a mykoplasmaty.
Prasata: pneumonie, hemoragické průjmy, septická artritida, bakteriální enteritida.
Kur domácí - kuřata: mykoplasmóza, CRD.

Kontraindikace

Nepodávat nosnicím, koním a králíkům.
Použití přípravku u druhů, které nejsou specifikovány v příbalové informaci, může vést k vedlejším účinkům, zejména ze strany gastrointestinálního traktu.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepodávat přežvýkavcům s funkčním bachorem.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům
Nejsou.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Aplikace může vyvolat u prasat průjem.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

MICOSPECTONE plv. sol. není indikován během laktace a gravidity.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat společně s myorelaxanciemi.

Podávané množství a způsob podání

V pitné vodě.
Kuřata:
V prvních 3 týdnech stáří: 3 g / 10 kg. ž. hm. po 3 dny;
Po 3 týdnech: 1 g / 10 kg ž. hm. po 3 dny.
Selata:
0,3 g / 10 kg ž.hm. po 3 dny

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Specifická antidota pro případ předávkování nejsou známa.

Ochranné lhůty

Maso prasat 14 dnů, maso kuřat 7 dnů.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

Inkompatibility

Myorelaxans.

Doba použitelnosti

4 roky. Po rozpuštění ve vodě 48 hodin. Roztok chránit před světlem.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 15°C - 25°C.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Italy