Drůbeží transgeneze

Transgeneze u drůbeže bude hrát v blízké budoucnosti důležitou roli v biotechnologii reprodukce, především při uchovávání drůbežích genetických zdrojů.

Aplikace poznatků získaných při výzkumu transgeneze umožní produkci rekombinantních terapeutických proteinů v biofarmacii. K uvedeným postupům se využívají originální techniky vyvinuté na tomto pracovišti, které vyústily v získání Evropského patentu.

Výzkumné aktivity jsou realizovány formou vlastních výzkumných záměrů a dále řešením grantových projektů.