Kokcidióza drůbeže

Kokcidióza drůbeže je parazitární onemocnění střevního traktu působené protisty (prvoky) ze skupiny kokcidií, v případě drůbeže náležejících do rodu Eimeria. Eimerie jsou striktně hostitelsky specifické, všudypřítomné a jejich výrazně negativní efekt na zdraví ptáků se projevuje především ve velkochovech kuřat, krůt a další drůbeže.

V průmyslovém měřítku jsou ztráty způsobené kokcidiózou značné, a proto je vynakládáno velké úsilí na tlumení tohoto onemocnění. Protože infekční stádia Eimerií, oocysty, jsou velice odolné vůči faktorům zevního prostředí, běžně používané dezinfekční prostředky na ně nepůsobí.

Nejpoužívanějšími prostředky tlumení kokcidiózy jsou přírodní (ionofory) nebo syntetická antikokcidika a vakcíny. Oba tyto způsoby mají své výhody i nevýhody a mnohdy se i kombinují, např. v rámci rotačních programů.
Významnou výhodou vakcín je to, že při jejich použití nezůstávají v živočišných produktech rezidua, která jsou nežádoucí pro lidský konzum a mohou také zatěžovat životní prostředí. Při dlouhodobém používaní antikokcidik dochází také ke vzniku rezistence vůči těmto přípravkům a tím k snížení jejich účinnosti.

Princip vakcinace spočívá v definované infekci zvířat malými dávkami virulentních nebo, v zemích EU výhradně, oslabených (atenuovaných) linií, které navodí slabý průběh onemocnění a spustí specifickou reakci imunitního systému. Po určité době (asi 2 týdny) se vakcinovaní jedinci stanou imunními vůči další nákaze. Dosud se používají pouze živé vakcíny obsahující oocysty atenuovaných linií, v zámoří i virulentních kmenů.

U kuřat je platně popsáno 7 druhů kokcidií, nejpatogennější je E. tenella a také E. necatrix a E. brunetti, které působí onemocnění zejména u několik týdnů starých jedinců. Významně patogenní jsou též E. acervulina a E. maxima. U krůt je známo 5 druhů (dle některých autorů 6); nejvíce patogenní jsou E.meleagridis, E. meleagrimitis a E. gallopavonis.

Současné výzkumné aktivity v této oblasti jsou zaměřeny jednak na inovaci stávajících produktů – živých atenuovaných vakcín proti kokcidióze kura domácího (LIVACOX® T a LIVACOX® Q) a vývoj nových atenuovaných linií a vakcíny proti kokcidióze krůt.

obr: vysporulované oocysty kokcidií

K precizní druhové a kmenové identifikaci a stanovení kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů jsou využívány metody molekulární biologie.